حداکثر قیمت سیمان ۴۰ هزار تومان است

قیمت هر کیسه سیمان سفید ۴۰ کیلویی به ۹۰ هزار تومان رسیده است. دبیر انجمن سیمان با اعلام این خبر گفت: قیمت واقعی سیمان سفید همان ۹۰ هزار تومان است اما هر کیلو سیمان معمولی در بورس کالا با قیمت ۲۵ هزار تومان است که برای مصرف کننده نهایی بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان تمام می شود.

به گزارش” آوای صنعت ”، سیمان در برخی از مصالح فروشی‎ ها کمیاب شد. تولیدکنندگان می گویند در یک ماه گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیمان به بورس کالا عرضه شده است و کمبود سیمان در مصالح فروشی ها معنا ندارد!

دبیر انجمن سیمان با اشاره به وضعیت تولید توضیح داد: بخشی از سیمان های عرضه شده در بورس کالا فروخته شده و بخشی دیگر هم در حال فروش است. متاسفانه بیش از ۴۰ سال است که سیمان به شکل سنتی فروخته می شود. از زمانی که فروش سیمان از طریق بورس کالا کلید خورد عده ای از سودجویان اعلام کردند که علت گرانی های اخیر عرضه سیمان از طریق بورس است، این در حالی که در آن زمان به دلیل قطع برق تولید سیمان کاهش یافت.