جمشید ملارحمان به عنوان عضو هیات عامل ایمیدرو منصوب شد

طی حکمی از سوی رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، جمشید ملارحمان به عنوان عضو هیات عامل ایمیدرو منصوب شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، با مصوبه اعضای مجمع عمومی سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران و طی حکمی از سوی رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، جمشید ملارحمان به عنوان عضو هیات عامل ایمیدرو منصوب شد.

 ملارحمان پیش از این مشاور رییس هیات عامل ایمیدرو بود و مدیرعاملی شرکت صنعتی معدنی گلگهر، معاونت معدنی ایمیدرو و سمت های دیگر را در کارنامه خود دارد.