جلسه شورای راهبری شرکت فولاد خوزستان برگزار شد

جلسه شورای راهبری شرکت فولاد خوزستان با حضور معاونین و مدیران ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در سالن کنفرانس ساختمان شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، جلسه شورای راهبری شرکت فولاد خوزستان با حضور معاونین و مدیران ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در سالن کنفرانس ساختمان شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

در ابتدای جلسه، معاونین شرکت فولاد خوزستان خلاصه‌ای از عملکرد سال ۱۳۹۹ را در حضور امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت ارائه نمودند.

در ادامه امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان ضمن تمجید از عملکرد بخش‌‌های مختلف، بر اجرای دقیق برنامه های استراتژیک سال ۱۴۰۰ تاکید نمود.