جلسه بازنگری برنامه استراتژیک افق 1402-1400 شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان

به گزارش” آوای صنعت ”،  جلسه بازنگری برنامه استراتژیک افق 1402-1400 شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان با حضور مدیر عامل ، معاونین، مدیران، روسای واحد ها و همچنین آقایان تقوی(مشاور مدیریت استراتژیک و غلامی (عضو تیم استراتژیک) از فولاد مبارکه اصفهان .