جذب و استخدام در گهرزمین فقط با آزمون استخدامی صورت می پذیرد

مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت سنگ آهن گهرزمین با توجه به رسالت اجتماعی خود که رفع بیکاری در شهرستان سیرجان می باشد. نسبت به جذب و استخدام ، نیروی انسانی موردنیاز با توجه به ماده ۲ شیوه نامه جامع شرکت اقدام می نماید، اصلی ترین روش جذب، برگزاری آزمون استخدامی می باشد که این آزمون ها شامل آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناسی می باشند.

به گزارش” آوای صنعت ”، همچنین در این روش جذب بر اساس قانون جامع ایثارگران ٪ ۲۵ درصد سهمیه استخدامی جذب به فرزندان معزز شاهد، جانبازان و فرزندان ایشان که ٪ ۶۰  امتیاز آخرین فرد پذیرفته را کسب نموده اند، تعلق می گیرد.

از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیش از ۸۲۸ نفر از پرسنل شاغل در سایت گهرزمین از طریق آزمون استخدامی جذب گردیده اند که اکثراً در بدنه کارفرما و پیمانکار فرآوری نظیر کارخانجات کنسانتره، خردایش و کارخانه گندله سازی مشغول به فعالیت گردیده اند.

در آزمون استخدامی اخیر  شرکت که در سال ۱۳۹۸ جهت تامین نیروی انسانی موردنیاز کارخانه گندله سازی و تکمیل چارت سازمانی کارفرما برگزار گردید، بیش از ۱۲ هزار نفر شرکت نمودند. این آزمون بزرگترین آزمون منطقه گل گهر نام گرفت که از طریق آن ۴۳۳ نفر مشغول به کار گردیدند، از این تعداد، در مقطع دیپلم  ٪ ۱۰۰، مقطع کاردانی ٪ ۹۳ و کارشناسی و کارشناسی ارشد ٪ ۶۰ حائز شرایط بومی شهرستان سیرجان و بقیه قبول شدگان از استان کرمان بودند.

با توجه به راه اندازی کارخانه گندله سازی و جذب نیروی ماهر از طریق آزمون استخدامی سال ۹۸ ، دغدغه اشتغال و بکارگیری پرسنل بیکار شده پروژه گندله سازی و سایر حوزه های مجموعه پیمانکاری در دستور کار قرار گرفت.

با توجه به این که شرکت سنگ آهن گهرزمین از شرکت های در حال رشد و توسعه منطقه گل گهر می باشد و به زودی شاهد افتتاح خط ۳ کارخانه کنسانتره خواهیم بود و همچنین با عنایت به مصوبه اخیر هیات مدیره محترم شرکت مبنی بر جذب استخدام و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز کارفرما و پیمانکار از طریق فراخوان عمومی و برگزاری آزمون استخدامی، با احتساب امتیاز برای کارکنان پروژه های فوق الذکر کلیه موارد جذب و استخدام این شرکت فقط از طریق برگزاری آزمون استخدامی صورت خواهد پذیرفت، که این مهم مطمئناً عدالت بیشتری در خصوص جذب و بکارگیری پرسنل را به ارمغان خواهد آورد.