جدول زمانبندی احتمالی قطع برق در تهران

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ضمن درخواست مدیریت مصرف برق اعلام کرد: برنامه زمانبندی احتمالی اعمال خاموشی در شهرستان های این استان در ۲۶ تیرماه منتشر شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، به علت افزایش دما و رشد نامتعارف مصرف برق احتمال اعمال خاموشی در حوزه شهرستان‌های استان تهران وجود دارد.

بر اساس این اعلام مشترکان برای اطلاع از برنامه خاموشی خود ابتدا بر اساس نام شهرستان و آدرس خود از جدول شناسه خاموشی مربوط اشتراک خود را پیدا کنند، سپس از لینک  برنامه روزانه خاموشی روز چهارشنبه ۱۲ خردادماه  وارد برنامه خاموشی روزانه شوند.

این اعلام حاکی‌ست، مشترکان در نهایت از روی شناسه خاموشی خود در جدول برنامه روزانه، بازه زمانی خاموشی احتمالی مربوط به اشتراک خود را پیدا کنند.