جدول خاموشی‌های احتمالی تهران منتشر شد

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، برنامه جدید خاموشی‌های احتمالی برق پایتخت از ۱۶ تا ۲۱ مرداد را منتشر کرد.

به گزارش” آوای صنعت ”، جدول خاموشی های احتمالی برق شهر تهران از تاریخ ۱۶ تا ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ (کلیک کنید)