جدول خاموشی‌های احتمالی برق تهران

پس از خاموشی‌های پراکنده در تهران سرانجام اولین جداول خاموشی تهران منتشر شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، جدول خاموشی‌های احتمالی برق پایتخت در تاریخ یکشنبه دوم خردادماه را می توانید از اینجا ببینید.