جاذب های سولفورزدایی خوارزمی؛ تجربه ای دوباره در فولاد غدیر نیریز

گسترش فناوری خوارزمی در راستای اجرای استراتژی راهکار جامع و ورود به حوزه طراحی مهندسی، با تکیه بر دانش تخصصی مهندسان در سال گذشته در اقدامی نوآورانه، طراحی پایه و تفصیلی واحد سولفورزدایی مجتمع فولاد غدیر نیریز را بر عهده گرفت.

به گزارش” آوای صنعت ”، این پروژه که بر اساس شبیه سازی های متعدد حاصل چندین سال تجربه تولید و بهینه سازی جاذب های سولفورزدا در تیرماه سال ۱۳۹۹ راه اندازی گردید، با بهره گیری از جاذب های سولفورزدایی تولیدی کارخانه خوارزمی در مخازن سولفورزدایی، نتایج موفقیت آمیزی در پی داشت.

نکته جالب اینکه با وجود افزایش قابل توجه میزان سولفور گاز ورودی به دلیل طراحی مناسب واحد و پیش بینی این افزایش، عمر جاذب های موجود در مخازن در محدوده مورد نظر کارفرمای محترم باقی مانده و کاهش میزان جذب یا افزایش افت فشار رخ نداد. با ثبت عملکرد موفقیت آمیز جاذب های سولفورزدایی تولیدی خوارزمی، مدیران محترم مجتمع فولاد غدیر نیریز با اعتماد به توانمندی های تولید کنندگان داخلی و حمایت همه جانبه از بومی سازی، در اواخر سال گذشته، اقدام به عقد قراردادی مجدد جهت تأمین جاذب های سولفورزدایی با شرکت خوارزمی نمودند.

همچنین کارشناسان مجرب واحد مهندسی فرآیند دپارتمان پژوهش و توسعه خوارزمی در سال گذشته در مسیر ارائه خدمات پس از فروش محصولات و نیز پروژه انجام طراحی پایه و تفصیلی و نظارت بر راه اندازی واحد سولفورزدایی، کارگاه های تخصصی را جهت آشنایی هرچه بیشتر کارکنان عزیز مجتمع فولاد غدیر نیریز با عملکرد مخازن سولفورزدایی و فرآیندهای مرتبط با آن، در آن مجتمع برگزار نمودند.