ثبت نام جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری

معاون اول رئیس جمهور وارد وزارت کشور شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، اسحاق جهانگیری لحظاتی پیش برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد و در انتخابات ثبت نام کرد.