ثبت رکورد جدید تولید آهن اسفنجی در مجتمع فولاد میانه

مجتمع فولاد میانه به رکورد جدیدی در تولید آهن اسفنجی در فروردین ماه ۱۴۰۰ دست یافت.

به گزارش” آوای صنعت ”، هادی عبدی سرپرست مجتمع فولاد میانه؛این مجتمع با تولید ۸۰ هزار و ۱۴۷ تن آهن اسفنجی، ضمن جابجایی رکورد پیشین تولید ماهانه خود موفق به ثبت رکورد جدید تولید ماهیانه شد.

 این مجتمع با ثبت رکورد تولید ۷۸ هزار و ۸۵۱ تن در شهریور ماه ۹۹ و رکورد تولید ساعتی ۱۱۵ تن و روزانه ۲۷۵۸ تن در آذر ماه ۹۹ موفق به افزایش میزان تولید شده و توانست با جهش ۲۰ درصدی در تولید آهن اسفنجی نسبت به سال ۹۸ شعار “جهش تولید” را محقق سازد.

مجتمع فولاد میانه به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته و در گام بعدی در صدد هستیم با برنامه ریزی هوشمندانه و با تشکیل کارگروه های تخصصی سودآوری و میزان تولید آهن اسفنجی را از طریق مدیریت هزینه ها و مدیریت زمان تولید ارتقاء بخشیده و به رکورد های جدیدی دست یابیم.

 امیدواریم با توجه به پتانسیل های موجود، در راستای دستیابی به جایگاه واقعی مجتمع فولاد میانه و تحقق شعار سال، “تقویت تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” گامهای اساسی برداریم.