ثبت افزایش سرمایه کگل

افزایش سرمایه گل‌گهر در یازدهم مهرماه به ثبت رسید.

به گزارش” آوای صنعت ”، افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر از محل مطالبات و آورده نقدی به مبلغ ۲۵هزار و ۶۰۰میلیارد ریال نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شد. از این رو سرمایه این شرکت از رقم ۷۴هزار و ۴۰۰میلیارد ریال به رقم یکصدهزار میلیارد ریال افزایش یافت