تکمیل آخرین حلقه چاه ميدان نفت شهر کلید خورد

مدیر پروژه حفاری طرح توسعه ميدان نفتی منطقه نفت شهر در شرکت ملی حفاری ایران از آغاز مراحل تعمیر و تکمیل آخرین حلقه چاه در این میدان با بکارگیری دستگاه حفاری ۴۸ فتح این شرکت خبر داد.

به گزارش” آوای صنعت ”، غلامرضا آل محمود روز دوشنبه (23 فروردین 1400) گفت: پیش بینی می شود چاه شماره 11  نیز ظرف مدت دو ماه آینده تکمیل و تحویل شرکت نفت مناطق مرکزی گردد.

وی افزود: پیش از این با کاربست دستگاه های حفاری 35 و 81 و 48 فتح در این میدان که در استان کرمانشاه واقع است حفر یک حلقه چاه توسعه ای و همچنین دو حلقه چاه تعمیری به اتمام رسید.

آل محمود  اظهار کرد: پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی منطقه نفت شهر از جمله پروژه های توسعه ای شرکت ملی نفت ایران است که به صورت EPD/EPC از سوی شرکت ملی حفاری اجرا می شود.

مدیر پروژه حفاری چهار حلقه چاه در میدان نفت شهر در شرکت ملی حفاری ایران گفت: فیلد Field)) نفت شهر یکی از میادین نفتی کشور است که از نظر پیچیدگی مخزن، ترکیب نفت و گاز در سطح، شکستگی سازندها و تراکم گاز، پر ریسک و انجام حفاری با وجود عمق کم  زمان بر و نیاز به دقت عمل و حساسیت کاری بالایی دارد.

وی یادآور شد: شرکت ملی حفاری ایران با بهره گیری از متخصصان مجرب و کارآزموده در راستای همکاری با شرکت نفت مناطق مرکزی ایران پیش از این چاه های توسعه ای و تکمیلی متعددی در این میدان حفاری و تکمیل کرده است.