تکرار سریالی حمله مسلحانه به پروژه در حال ساخت پتروپالایشگاه ابوالفارس

پیرو اطلاع رسانی نفت ما در خصوص حمله مسلحانه به پروژه در حال ساخت پتروپالایشگاه ابوالفارس در رامهرمز استان خوزستان، متاسفانه این هشدارها توسط نهادهای ذیربط انتظامی و امنیتی جدی گرفته نشد و شب گذشته برای ششمین بار کارگاه عملیات و تجهیزات این پروژه مورد حمله مسلحانه و تیراندازی قرار گرفت.

به گزارش” آوای صنعت ”، قطعا برخورد جدی نهادهای ذیربط مانع از قانون شکنی خواهد شد. مهمتر از همه باید بستر رشد فرهنگی در این منطقه فراهم شود تا بحث رفع محرومیت، اشتغالزایی و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی برای بومیان منطقه جای بیفتد.

قطعا اگر یک اتفاق با هشدار امنیتی کمتری در یک منطقه شناخته شده روی می داد، واکنش سریعی به آن نشان داده می شد اما متاسفانه اینگونه بر می آید که امنیت سرمایه گذار نه برای دولتی ها، نه برای مجلسی ها و نه برای مردم اهمیتی ندارد. لذا بایسته و شایسته است نهادهای نظارتی جهت قصور مسوولین مربوطه و حفظ تامین امنیت سرمایه گذار در پروژه های در حال ساخت، ورود کنند.