تکرار انتخابات میان‌دوره‌ کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران

انتخابات میان‌دوره کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مجددا برگزار می‌شود.

به گزارش” آوای صنعت ”، محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای خطاب به اعضای این کمیسیون عنوان کرد: «با توجه به مصوبه ۱۸ مهرماه هیات‌رئیسه اتاق ایران مبنی بر ابطال انتخابات میان‌دوره کمیسیون معادن و صنایع معدنی به استحضار می‌رساند انتخابات مجدد کمیسیون مزبور روز یکشنبه ۲۵ مهرماه در ساختمان اصلی اتاق ایران برگزار می‌شود.»