تولید نفت عراق در تبعیت از توافق اوپک و متحدانش کاهش یافت

عراق به کاهش تولید نفت خود ادامه می دهد تا بیش از پیش از توافق کاهش تولید اوپک و متحدانش تبعیت کند.

به گزارش ” آوای صنعت ”، عراق به کاهش تولید نفت خود ادامه می دهد تا بیش از پیش از توافق کاهش تولید اوپک و متحدانش تبعیت کند. هدف از این توافق تقویت قیمت نفت است.

 بر اساس اطلاعاتی که از میادین نفتی عراق به دست آمده است، دولت فدرال این کشور و دولت منطقه ای کردستان روی هم 4.71 میلیون بشکه در روز در ماه اکتبر و  4.69 میلیون بشکه در روز در نوامبر، نفت تولید کردند.

ثامر الغضبان، وزیر نفت عراق در وین اظهار داشته بود که عراق و سایر کشورها از کاهش بیشتر تولید نفت طبق توافق اوپک حمایت خواهند کرد.

 عراق دومین تولیدکننده بزرگ اوپک است که به خاطر شرایط پیچیده سیاسی و وابستگی بالا به درآمدهای نفتی برای بازسازی پس از سالها جنگ،همواره بیشتر از سهمیه اش طبق توافق اوپک تولید کرده است.

منبع:ایراک اویل ریپورت