تولید ریل یک افتخار است

رییس جمهور گفت: سالیان سال ریل از خارج وارد می شد اما امروز ما تولید کننده ریل هستیم.

به گزارش” آوای صنعت ”،   رییس جمهور گفت: سالیان سال ریل از خارج وارد می شد اما امروز ما تولید کننده ریل هستیم.

 حسن روحانی چهارشنبه ۱۲ خردادماه درجلسه هیات دولت با اشاره به مجموعه افتخارات کشور در طی ۸ سال گذشته گفت: امروز دیگر ریل وارد کشور نمی شود و ما توانستیم با تکیه بر دانش جوانان ریل را در داخل تولید و به دیگر کشور ها صادر کنیم.