توافق با ایمیدرو برای بهره برداری از معادن تربت جام و تایباد

اعضای مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در سرکشی به حوزه های انتخابیه طی دو هفته اخیر نشست هایی را با مسئولان مربوطه برای رفع مشکلات از جمله ساماندهی مشکلات مسکن مهر، مشارکت و توافق با ایمیدرو به منظور توسعه و بهره برداری از معادن و جذب سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت، معادن و زعفران برگزار کردند.

به گزارش” آوای صنعت ”، اعضای مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در سرکشی به حوزه های انتخابیه طی دو هفته اخیر نشست هایی را با مسئولان مربوطه برای رفع مشکلات برگزار کردند.

نشست با وزیر صمت برای پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی حوزه انتخابیه

جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح اقدامات صورت گرفته برای پیگیری مطالبات و مشکلات حوزه انتخابیه خود طی دو هفته اخیر، گفت: طی این دو هفته 10 مورد کاری را پیگیری کردم و در این رابطه نشستی را با وزیر صمت برای پیگیری برخی مشکلات واحدهای صنعتی منطقه و فعال کردن ایمیدرو در بحث اکتشاف و سرمایه گذاری معادن داشتم که قرار شد وزیر هماهنگی لازم را با سازمان ایمیدرو انجام دهد.

نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: نشست دیگری با حضور جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو برگزار و در مورد سرمایه گذاری ایمیدرو در تراش سنگ های قیمتی تایباد، مطالعه پهنه های معدنی در تربت جام، تایباد، باخزر و صالح آباد، ایجاد بسترهای مشارکتی میان ایمیدر و معدن داران و همچنین ارائه تسهیلات از محل صندوق به معدن داران بحث و گفت و گو و توافق شد.

وی از پیگیری مشکل بی آبی دهستان موسی آباد خبر داد و گفت: این دهستان محروم دارای 18 روستا است که با بی آبی شدید مواجه هستند بر این اساس با فرمانداری، آبفای استان و شهرستان تماس هایی را برقرار و پیگیری هایی را داشتم و با توجه به اینکه در حال حاضر در زمان پیک مصرف آب، ماه رمضان و تشدید گرمای هوا قرار داریم پیگیری ها برای رفع موقت مشکل انجام شد تا بتوانیم برای حفر چاه جدید و رفع دائم مشکل اعتبارات لازم را در اختیار دستگاه مربوطه قرار دهیم.