تنظیم بازار فولاد در اولویت وزیر صمت قرار گیرد

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران: به نظر می‌رسد با تعاملی که آقای فاطمی امین داشته و اهل مشورت و برنامه ریزی است، می‌تواند برای مسائل مرتبط با بازار برنامه ریزی کند و در نهایت موضوعات مربوط به تنظیم بازار فولاد و صنایع معدنی کار منطقی در پیش گیرد تا قیمت گذاری به درستی انجام شود.

به گزارش” آوای صنعت ”، نادر سلیمانی در گفت وگویی در خصوص انتخاب فاطمی امین به عنوان وزیر صمت در دولت سیزدهم اظهار کرد: آقای فاطمی امین دارای چندین ویژگی اساسی است، اول اینکه ضمن آشنایی با صنعت فولاد، درگذشته در این صنعت فعالیت داشته است. وی جایگاه معاون برنامه‌ریزی وزیر در دوره آقای احمدی نژاد و مشاور وزیر را در کارنامه خود داراست و در امورات مربوط به معادن و فولاد حضور داشته است؛ اما در کنار تمام موارد یاد شده، مهم‌ترین اصل یعنی آشنا بودن با صنعت دیده می‌شود و ضمن اینکه اشراف کامل با بدنه وزارت صمت دارد.

وی با اشاره به اهمیت ظرفیت‌های خالی مانده در تولید و پرداختن به آن از سوی دولت جدید در ادامه افزود: در طول دولت آقای روحانی، وزارت صمت از تنها موضوعی که فوق العاده رنج برد و نتوانست خود را به قله مطلوبی که باید برساند، تنظیم بازار، صادرات و مسائل مربوط به ارزآوری داخل کشور بود. این مساله بال دوم وزارت صمت بود که با اضافه شدن وزارت بازرگانی به وزارت صنایع و معادن موضوعات کارشناسی مرتبط با آن برای همیشه مغفول ماند یا جهت گیری تصمیماتی که در حوزه گرفته می‌شد به گونه ای نبود که مردم را منتفع کند.

قیمتگذاری شکل منطقی به خود بگیرد

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: به نظر می‌رسد با تعاملی که آقای فاطمی امین داشته و اهل مشورت و برنامه ریزی است، می‌تواند برای مسائل مرتبط با بازار برنامه ریزی کند و در نهایت موضوعات مربوط به تنظیم بازار فولاد و صنایع معدنی کار منطقی در پیش گیرد تا قیمت گذاری به درستی انجام شود، در نهایت این امر، قطعا هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان از منفعت این کار بهره‌مند می شوند؛ اما اگر مسیر کار بگونه ای باشد که بخشنامه‌های متعدد صادر شود و مجددا قیمتگذاری دستوری ابلاغ شود یا در بورس بخشنامه‌های جدید و متعدد ابلاغ شود، مساله مربوط به تنظیم بازار کماکان گرفتاری اصلی وزارت صمت خواهد بود و در نهایت صادرات و برنامه ریزی های تولید را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

وی افزود: اما در کنار این موارد باید اذعان کرد که وزارت صمت در بخش تولید با وجود کم و کاستی هایی که ناشی از یکسری مسائل همچون تحریم و شیوع کرونا و برخی عملکردهای داخلی بود به خوبی پیش رفت و رکورد تولید ۳۱ میلیون تن فولاد را در سال ۹۹ زده شد که در پیامد آن نیز کل زنجیزه فولاد فعال بودند، با این حال آنچه وزارت صمت را همیشه تحت تاثیر و آزار و اذیت قرار داد موضوعات مربوط به تنظیم بازار و صادرات بود.

سلیمانی ابراز امیدواری کرد: اگر اقدامات یادشده از سوی وزیر صمت مورد توجه قرار گرفته و برای آن برنامه‌ریزی انجام شود، امید می‌رود با تعامل میان وزارت صمت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و از سوی دیگر به وجود آمدن ترکیب هماهنگ بین عناصر اقتصادی دولت یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت که همگی یک ترکیب هماهنگ و همسو با اقتصاد در پیش گرفتند، مسائل مربوط به تنظیم بازار را حل و فصل کرده و مردم و تولیدکننده از آن منتفع شوند.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه داد: همچنین در صورتی که مشکلات مربوط به صادرات نیز رفع شود، ما می‌توانیم از صادرکنندگان اصلی در خاورمیانه باشیم و اگر به خوبی برنامه‌ریزی انجام گیرد، می‌توانیم رتبه خود را از مقام ۱۰ دنیا در زمینه تولید فولاد به مقام هشتم یا نهم برسانیم که بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند ما را جزو کشورهای مهم در بحث برنامه ریزی‌های توسعه ای قرار دهد.

سلیمانی در پایان تصریح کرد: بنده به انتخاب آقای فاطمی امین برای وزارت صمت خوشبین هستم و اگر معاونان مناسب در این حوزه انتخاب شوند، وزارتخانه ای موفق خواهیم داشت.ایراسین