تمام بازار نفت ایران به جز چین و هند تصاحب شده‌اند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در 100 سال گذشته با خام فروشی نفت کشور دست به گریبان بوده است،‌گفت:‌ به اعتقاد من بی‌تدبیری‌ها اساس فشارهای اقتصادی هستند.

به گزارش” آوای صنعت ”،  الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در هشتمین همایش اخلاق حرفه‌ای با اشاره به اینکه بی‌تدبیری‌ها اساس فشارهای اقتصادی هستند، گفت: دیگر فصل سخنرانی نیست و باید عمل کرد. چرا که کشور در شرایط سختی قرار دارد که در 100 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

وی با بیان اینکه این شرایط سخت که بیشتر ناشی از بی‌تدبیری و تحریم‌های ظالمانه است که با هدف از هم پاشیدن جامعه ایران است، گفت: بی‌تدبیر‌ی‌های ما نیز اساس این کار شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در 100 سال گذشته با خام فروشی نفت دست به گریبان بوده‌ایم و این روش درآمد زایی متاسفانه باعث شد جامعه‌ای بدون برنامه و ایده داشته باشیم.

حضرتی خاطرنشان کرد:‌درآمدهای دستی متاسفانه به جای اینکه برای توسعه کشور به کار گرفته شود متوجه نبودیم که درآمد این بخش را برای توسعه به کار ببریم و فشارها و تحریم‌های ظالمانه نیز باعث شد تا به اهداف خود نیز نرسیم.

وی تاکید کرد:‌ تمام بازار نفت ایران به جز چین و هند تصاحب شده است.پس اگر امروز با ترامپ مذاکره کنیم دیگر فایده‌ای ندارد چون فروش نفت ما باید به روش 10 هزار و 5 هزار بشکه باشد زیرا دیگر بازار نفت ایران توسط فروشندگان دیگر تصاحب شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌تشکیل سرمایه 30 درصد کاهش یافته پس درحال حاضر نیاز به تغییر رویکرد داریم و به عبارتی باید گفت ما باید یک حکمرانی درست تعریف کنیم.

حضرتی ادامه داد: اینکه می‌گویم تشکیل سرمایه 30 درصد کاهش یافته دلیل دارم چرا که سرمایه‌گذارانی برای ثبت سفارش واردات کالا به وزارت صنعت مراجعه کردند که در نتیجه مذاکره قبلی با طرف خارجی بوده و بعد از اینکه ثبت سفارش او تائید شد قانون عوض می‌شود.

منبع: فارس