تقسیم بندی میدان آزادگان جنوبی صحت ندارد

دهقان گفت: اخبار منتشر شده مبنی بر تقسیم میدان نفتی آزادگان جنوبی به سه بخش جدید شمالی، مرکزی و جنوبی صحت ندارد.

به گزارش” آوای صنعت ”، رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در مراسم امضای تفاهم نامه با شرکت‌های داخلی اکتشاف و تولید برای توسعه میدان مشترک آزادگان، اظهار کرد: اخبار نادرستی از توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی منتشر شده که در این زمینه لازم است بدانیم میدان آزادگان از بزرگترین میدان‌های ایران و جهان و یک میدان مشترک با عراق است. طی چند سال گذشته توسعه این میدان در بخش شمالی و جنوبی صورت گرفته است.

او افزود:برداشت ۲۲۵ هزار بشکه نفت در روز از میدان نفتی آزادگان جنوبی ظرفیت ایجاد شد که بعد از برجام تلاش کردیم با کمک شرکت‌های بین المللی توسعه این میدان را داشته باشیم، اما محقق نشد به همین دلیل به استفاده از شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی روی آوردیم.

دهقان گفت: میدان نفتی آزادگان بخش شمالی و جنوبی دارد که بخش جنوبی از نظر ظرفیت مخزنی دو برابر بخش شمالی است. تصمیم گرفتیم بخش جنوبی به سه بخش شمالی، جنوبی و مرکزی جدید تبدیل شود و این تفاهم نامه ای که  امروز امضا می شود برای این است که مطالعات در این زمینه انجام شود که آیا این کار عملی است یا خیر و اگر عملی بود، برنامه خود را ارائه دهند.

او بیان کرد: یکپارچگی توسعه و بهره برداری از نظر سرمایه گذاری، مدیریت و توسعه مخزنی بسیار مهم است که یک کمیته برای تشخیص این مسئله تشکیل شده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: اگر این مطالعات به نتیجه برسد که امکان تقسیم بندی میدان نفتی آزادگان وجود دارد، سپس می‌توانیم وارد مراحل عقد قرارداد با شرکت‌ها شویم و همچنان شرایط برای حضور شرکت‌های دیگر ایرانی و بین المللی فراهم خواهد بود.