تقدیر کارگران و پرسنل مجتمع معدنی چادرملو از مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

کارگران و پرسنل شرکت‌های پیمانکاری شاغل در مجتمع‌های معدنی و صنعتی چادرملو با انتشار تقدیرنامه‌هایی از حمایت‌های بی‌دریغ مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که موجب ارتقای سطح سلامت، معیشت و رفاه آنان گردیده است تشکر و قدردانی کردند.

به گزارش” آوای صنعت ”، نگارندگان همچنین اذعان داشته‌اند این حمایت‌های بی‌شائبه و مستمر، موجب ایجاد انگیزه و اراده مضاعف آنان در محقق‌سازی اهداف شرکت و افزایش راندمان تولید و بهره‌وری در بین پرسنل شرکت‌های پیمانکاری شده است.