تقدیر استاندار اصفهان از مدیریت ذوب آهن به عنوان کارفرمای سلامت محور نمونه استان

عباس رضایی استاندار اصفهان با اهداء لوح تقدیر به منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ، از مدیریت این شرکت به عنوان کارفرمای سلامت محور نمونه استان تقدیر کرد .

به گزارش” آوای صنعت ”، در متن این لوح تقدیر آمده است :

بهره مندی از جامعه کار سالم ، با نشاط و پویا نیازمند همت انسان های شریفی است که با برنامه ریزی و تلاش ، زمینه تحقق این آرمان بشری را فراهم می آورند .

پروردگار بلندمرتبه را سپاس می گویم که به ما توفیق داد تا در پرتو عنایاتش با بهره مندی از تجارب و حمایت بزرگوارانی چون شما در دستیابی به اهداف سلامت نیروی کار و صیانت از جامعه کار و تولید گام برداریم . اینک که به پاس همت عالی و تلاش مضاعف در سال « تولید ؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» به عنوان کارفرمای سلامت محور نمونه استان شناخته شده اید ، از تلاش هایتان قدردانی نموده ، توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.