تقاضای ضعیف برای شمش و بیلت آلومینیومی

شرکت آلومینیوم ایران در هفته منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری موفق به کسب درامد ۳۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی شده است.

به گزارش” آوای صنعت ”، شرکت آلومینیوم ایران در هفته منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری موفق به کسب درامد ۳۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی شده است. این فروش با توجه به افت مقادیر فروش شرکت، نسبت به هفته دوم اردیبهشت ماه در حدود ۶۰ درصد کاهش را نشان می دهد.

در این هفته شاهد عرضه ۲.۰۰۰ تن شمش آلومینیومی توسط این شرکت بودیم که با تقاضای ضعیف ۳۸۰ تنی همراه بود. نرخ فروش هر تن از این محصول که معادل نرخ پایه ی عرضه آن بود به ۵۷۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال در هر تن رسید. این نرخ رشد کمتر از ۱ درصدی را نسبت به هفته دوم اردیبهشت ماه نشان می دهد. ارزش معامله این محصول نیز ۲۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بود.

همچنین و همانند هفته های اخیر شاهد تقاضای نزدیک به صفر برای محصول بیلت آلومینیومی این شرکت بودیم. از ۵۰۰ تن عرضه این محصول تنها ۲۰ تن تقاضا ثبت شد. نرخ این محصول نیز به ۶۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال رسید. ارزش معاملات این محصول نیز به ۱۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال رسید.

همچنین در این هفته شاهد معامله ۱۴۰ تن عرضه و معامله شمش آلیاژی این شرکت بودیم. نرخ هر تن از این محصول به ۶۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال و ارزش معاملات آن نیز به ۸۷ میلیارد و ۷۲۵ میلیون ریال رسید.