تقاضای سیمان به مرز ۵.۸ میلیون تن می رسد

میزان مصرف سیمان در کشورهای مختلف، یکی از شاخص‌های مهم برای بررسی وضعیت صنعت ساخت‌وساز و امور زیربنایی است. بر همین اساس، باوجود آسیبی که پاندمی کرونا به تمام صنایع وارد کرد، اما گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های تخصصی نشان می‌دهد که شرایط بازار جهانی سیمان، مناسب است. در واقع با عبور کشورها از کرونا و ورود به پساکرونا، میزان تقاضا برای سیمان با رشد قابل‌توجهی همراه شد و همین موضوع به‌طور قطع بر قیمت این محصول استراتژیک نیز تأثیر خواهد داشت.

به گزارش” آوای صنعت ”،  باوجود همه‌گیری کرونا در سال گذشته و تأثیر منفی آن بر صنایع و تولیدات مختلف، بازار جهانی سیمان، بازاری بسیار پررونق بود. آمارهای ارائه‌شده توسط وب‌سایت «بیزینس وایر» نشان می‌دهد، در سال گذشته میزان تقاضا در بازار جهانی سیمان برابر با ۵ میلیارد تن بود. اما سیاست‌های اعمال‌شده توسط کشورهای مختلف در دوره پساکرونا که شامل افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و صنعتی است، زمینه را برای افزایش تقاضای سیمان فراهم خواهد کرد.

بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود، روند رشد بازار سیمان در سال‌های آتی با سرعت بین ۲.۲ تا ۳.۱ درصد در هر سال ادامه پیدا کند که درنتیجه این مسئله در سال ۲۰۲۷ میزان تقاضای سیمان در دنیا به مرز ۵.۸ میلیارد تن خواهد رسید.

میزان رشد بزرگ‌ترین بازارهای سیمان جهان

گزارش ارائه‌شده توسط «بیزینس وایر»،  حاکی است، امریکا بزرگ‌ترین بازار سیمان را در دنیا در اختیار دارد که رقمی معادل ۱.۴ میلیارد تن است. پس‌ازآن، چین با تملک بازاری با حجم ۱.۱ میلیارد تن جایگاه دوم را دارد. ولی نکته مهمی که در مقایسه وضعیت این دو بازار از اهمیت زیادی برخوردار است، سرعت رشد آن‌هاست. سرعت رشد بازار سیمان چین طی سال ۲۰۲۰ و در اوج بحران کرونا، معادل ۴.۲ درصد بود و انتظار می‌رود در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۷ هم این بازار به‌طور متوسط سالانه بیش از ۴.۵ درصد رشد کند. این در حالی است که نرخ رشد بازار سیمان امریکا در سال گذشته، کمتر از ۲ درصد بوده و بدین ترتیب، در سال‌های پیش رو هم در مرز ۲.۱ تا ۲.۴ درصد قرار خواهد گرفت.

از دیگر بازارهای بزرگ سیمان در جهان، می‌توان به ژاپن، کانادا و آلمان اشاره کرد. نرخ رشد بازار سیمان ژاپن در سال گذشته،  ۱.۶ درصد، در کانادا ۰.۸ درصد و در آلمان ۰.۶ درصد بوده و طی سال‌های آتی هم انتظار نمی‌رود، این سرعت افزایش پیدا کند.