تفاهمنامه انجام مطالعات ارزیابی اکتشافی بلوک «بامداد» امضا شد

تفاهمنامه انجام مطالعات ارزیابی اکتشافی بلوک بامداد میان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و شرکت اکتشاف و تولید تاسیسات دریایی ایران امضا شد.

به گزارش ” آوای صنعت ”، تفاهمنامه انجام مطالعات ارزیابی اکتشافی بلوک «بامداد» به همراه موافقت نامه محرمانگی اطلاعات، امروز (سه شنبه، ۳۰ مهرماه) از سوی سید صالح هندی، مدیراکتشاف شرکت ملی نفت ایران و سعید شاد، مدیرعامل شرکت اکتشاف و تولید تاسیسات دریایی به امضا رسید.

قرار است بر اساس این توافقنامه طی یک برنامه زمان بندی ۴ ماهه بلوک بامداد از نظر زمین شناسی، ژئوفیزیکی و حفاری محدوده آن، مورد ارزیابی قرار گیرد و در پایان گزارش ارزیابی اکتشافی از سوی تاسیسات دریایی به همراه پیشنهاد فنی و مالی برای انجام عملیات اکتشافی ارائه شود.

بلوک اکتشافی بامداد به مساحت ۲۶۹۷ کیلومتر مربع در خلیج فارس (جنوب غربی استان هرمزگان) قرار دارد.

به گزارش NIOC، در گذشته مطالعه بلوک های اکتشافی به شرکت های بین المللی واگذار و اجرا می شد، اما طی یک سال گذشته برای نخستین بار انجام مطالعات بلوک «تودج» در استان فارس به یک شرکت ایرانی سپرده شد.

منبع: شرکت ملی نفت ایران