تعطیل شدن ۴ معدن در کاشان بعد از ۲۰ سال

چهار معدن به دلیل مشکلات زیست محیطی بعد از ۲۰ سال در کاشان دستور موقت توقف گرفتند.

به گزارش” آوای صنعت ”، دادستان کاشان گفت: این معادن به دلیل مشکلات زیست محیطی، انباشت باطله‌های معدنی و آسیب به روستا‌ها دستور موقت توقف کار این معادن صادر شد.

روح الله دهقانی افزود: اشتغال افراد شاغل در معادن از اهمیت زیادی برخوردار است و از سوی دیگر بروز مشکلات برای ساکنان در اطراف معادن نیز برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی ضمن تاکید بر حل مشکلات زیست محیطی این معادن گفت: با برطرف شدن موارد و با توجه به کارشناسی زیست محیطی صورت گرفته با رفع موارد و مشکلات زیست محیطی فعالیت معادن از سر گرفته می‌شود.

دهقانی با بیان اینکه فعالیت معادن نباید کشاورزی و درآمد مردم روستا‌های آن منطقه رابا مشکل رو به رو کندافزود: با تایید کارشناسان مبنی بر رفع مشکلات زیست محیطی فعالیت این معادن از سر گرفته می‌شود.