تعدیل ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان نفت

تعدیل مستمری و مقرری بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت به میزان ۱۰ درصد تصویب شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، هیات امنای صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، دیروز (چهارشنبه،۲۳ مهرماه) با بررسی مصوبه هیات رئیسه صندوق، تعدیل مستمری و مقرری بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت را به میزان ۱۰ درصد (مشروط به آنکه اضافات مذکور کمتر از یک میلیون و ششصد هزار تومان در ماه نباشد) تصویب کرد.

بنابراین، حداقل اضافات مذکور یک میلیون و ششصد هزار تومان و حداکثر آن ۲ میلیون تومان در ماه خواهد بود.

اضافات فوق، برای بازماندگان نیز مانند سایر پرداختی ها به تناسب سهم انجام خواهد شد.

مابه التفاوت اضافات از تاریخ اجرای آن ( یکم شهریورماه) محاسبه و به همراه مستمری و مقرری آبان ماه پرداخت می شود.