تسلط طالبان بر ۱۸ مرکز استان افغانستان

به گزارش” آوای صنعت ”، در ماه‌های اخیر افغانستان صحنه درگیری میان نیروهای طالبان و دولت و مردم افغانستان بوده است. بر اساس گزارش‌ها تاکنون ۱۸ مرکز استان به کنترل طالبان درآمده است. آخرین نقشه مناطق تحت کنترل دولت افغانستان و نیروهای طالبان را ببینید