تخلف در بورس فولاد،تولیدکننده را به دلالی و قاچاق تشویق می کنند

رئیس انجمن فولاد استان قزوین گفت: با وجود اینکه وزیر صنعت دستور دادند که ۳۰ درصد مواد اولیه صنایع فولادی در بورس عرضه شود؛ اما این دستور هیچ گاه به طور کامل اجرایی نشد.

به گزارش” آوای صنعت ”، علی اصغر نصراللهی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدکننده و صنایع فولادی در تهیه ورق فولاد مورد نیازشان اظهار داشت: با وجود اینکه وزیر صنعت دستور دادند که 30 درصد مواد اولیه صنایع فولادی در بورس عرضه شود؛ اما این دستور هیچ گاه به طور کامل اجرایی نشد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه برخی واحدهای صنعتی حوزه فولاد تازه شروع به کار کردند و بعضی هم از قبل فعال بوده اند، طبق دستور و بخشنامه وزیر قرار شد که بر اساس گزارش عملکرد مالی هر شرکت عمل کرده و در نهایت 30 درصد فولاد مورد نیاز واحدها در بورس به آنها فروخته شود که این دستور مورد موافقت کارگروه تخصصی فولاد هم بود.

نصرالهی با بیان اینکه به عنوان یک تولیدکننده بزرگ پروفیل های فولادی سهمیه 4 هزار تنی ورق فولادی کارخانه ام را از 4 هزار به 1500 تن کاهش داده اند، گفت: وقتی به بورس برای خرید سهمیه ام مراجعه می کنم، از 1500 تن فقط 750 تن به من ورق 2 می دهند و مابقی را ورق های 3 و 4 می دهند که به درد پروفیل سازی نمی خورد.

وی ادامه داد: بنابراین از 30 درصد سهمیه فقط 15 درصد آن در بورس عملاً تامین می شود و 15 درصد مابقی را ورقی به تولیدکننده می دهند که مورد نیاز واحد صنعتی نیست. وقتی هم به مدیران بورس فولاد اعتراض می کنیم، به ما می گویند 15 درصدی که به دردت نمی خورد را ببر و در بازار بفروش یا با ورق 2 تعویض کن.

تولیدکننده را به دلالی فولاد تشویق می کنند

رئیس انجمن فولاد قزوین با بیان اینکه با این کار تولیدکننده به دلالی و قاچاق مواد اولیه فولادی تشویق می کنند، گفت: مگر واحد تولیدی و صنعتی دلال است که برود در بازار کار قاچاق انجام دهد؟

نصراللهی افزود: این مشکل متاسفانه دائماً در حال تکرار شدن در بورس فولاد است باعث می شود که توانمندی واحدهای فولادی ما در استان قزوین هیچ گاه بالفعل نشده و بسیاری از آنها راکد و نیمه تعطیل باشند. ضمن اینکه به عنوان عضو کارگروه تعیین سهمیه واحدهای فولادی در بورس تا امروز سهمیه 22 واحد صنعتی را بررسی و اعلام کردیم که همگی آنها با این مشکل دست وپنجه نرم می کنند.