تحقق سود ٣٨۴ ریالی در «میدکو»

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣٨۴ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ۶١ درصدی داشته است.

به گزارش آوای صنعت ، شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣٨۴ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ۶١ درصدی داشته است