بومی سازی شیر کنترل‌های لجن گندله سازی فولاد مبارکه

متخصصان یک شرکت داخلی و کارشناسان فولاد مبارکه، شیر های کنترل لجن گندله سازی فولاد مبارکه را بومی سازی کردند.

به گزارش” آوای صنعت ”،  کارشناس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات فولاد مبارکه با بیان اینکه تکنولوژی تولید این شیر‌های کنترل در انحصار کشور‌های اروپائی بود، گفت: یک شرکت داخلی در شهرک صنعتی دولت آباد و کارشناسان فولاد مبارکه این تجهیز حساس را بومی سازی، آزمایش و تولید کردند.

محسن جوادیان با اشاره به اینکه با بومی سازی این شیر کنترل‌ها در فولاد مبارکه صرفه جوئی ۲۰۰ هزار دلاری شده، افزود: این تجهیز در میزان و کیفیت تولید گندله با ایجاد رطوبت لازم با میکس آب و پودر سنگ آهن نقش مهمی در بخش گندله سازی فولاد مبارکه دارد.

وی دقت و کنترل این شیر کنترل را بالاتر از نمونه مشابه خارجی دانست و گفت: دسترسی آسان به قطعات، کاهش زمان توقف تولید و افزایش راندمان از جمله مزایای استفاده از این تجهیز در بخش گندله سازی به شمار می‌رود.