بهره برداری و افتتاح ۸ پروژه بزرگ و ۴۰ طرح کوچک صنعت برق با حضور وزیر نیرو

با حضور وزیر نیرو، عملیات اجرایی ۳ پروژه بزرگ صنعت برق در حوزه انتقال و فوق توزیع آغاز و ۵ پروژه عظیم و ۴۰ پروژه کوچک توزیع نیز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  طبق اعلام شرکت مادرتخصصی توانیر، فردا (شنبه 13 مهرماه جاری) همزمان با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو، عملیات اجرایی 3 پروژه بزرگ صنعت برق آغاز و 5 پروژه عظیم در سطح انتقال و فوق توزیع نیز در استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

این درحالی است که در کنار این پروژه ها،  40طرح حوزه توزیع برق نیز وجود دارد که همزمان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

براساس این گزارش، وزیر نیرو در این سفر ضمن بازدید از پروژه خط و پست  132 کیلووت بهمئی، عملیات اجرایی فاز دوم پست  132 کیلوولت دژکوه، فاز دوم پست 132 کیلوولت چرام و خط 230 کیلوولت نیروگاه چم شیر آغاز خواهد شد.

همچنین در این سفر فاز نخست پست  132 کیلوولت چرام،  پست های 132 کیلوولت مختار و دنا و پست 230 کیلوولت ساران مورد بهره برداری قرار می گیرد.

برپایه این گزارش، در سفر وزیر نیرو به استان کهگیلویه و بویراحمد  40 پروژه توزیع نیروی برق شامل 7 پروژه توسعه و احداث شرکت برق شهری، 9 پروژه توسعه و احداث شبکه برق روستایی، 2 طرح اصلاح و بهینه سازی شبکه برق شهری، 10 پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی و 12 پروژه برق رسانی روستایی نیز افتتاح خواهد شد.