بسیج همگانی شرکت آهن و فولاد ارفع برای مقابله با ویروس کرونا

اقدامات پیشگیرانه و بسیج همگانی پرسنل شرکت آهن و فولاد ارفع «ارفع» جهت مقابله با ویروس کرونا به صورت روزانه صورت می گیرد.

به گزارش” آوای صنعت ”،  در پی شیوع ویروس کرونا و اعلام رسمی وزارت بهداشت، شرکت آهن و فولاد ارفع «ارفع» با دستور مستقیم مدیریت عامل با تشکیل جلسات و اخذ تصمیمات در مقابله با ویروس کرونا به منظور حفظ و ارتقا سلامت جامعه با بسیج همگانی پرسنل خود با محوریت مدیریت HSE کلیه تمهیدات واقدامات پیشگیرانه را طی برنامه ای منظم روزانه به انجام می رساند.

منبع:شرکت آهن و فولاد ارفع