برگزاری المپیاد ورزشی شرکت های زیر مجموعه ایمیدروازفردا

المپیاد سالانه ورزشی شرکت های تحت پوشش ایمیدرو بابرگزاری مسابقات فوتسال ازفردادرتبریز آغاز می شود.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  دراین دوره ازمسابقات ورزشی؛ دررشته  فوتسال 14 تیم حضور دارند که بصورت دوره ای به رقابت باهم خواهند پرداخت. لازم بذکر است سایر رشته ها نیزدرسایر استان ها برگزارخواهدشد.

تیم فوتسال شرکت ملی فولاد ایران نیز دراین دوره ازمسابقات حضور دارند که اسامی بازیکنان ،سرپرست وسایر همراهان این تیم بشرح زیر است :رضاقاسمی ؛اسماعیل قاسمی ؛آرش گل محمدی ؛اکبرطاطی؛محمدحسن شاهسونی ؛نجف تکتار؛حسن زارع ؛امیریارمحمدی؛یوسف تازش؛امیرراددوست.

مربی حسین کاظمی ؛سرپرست وحیدخادمی ؛تدارکات محسن علی ؛ماساژورنادرخدایی

منبع:شرکت فولاد ایران