برداشت حداکثری از میدان گازی ⁧پارس جنوبی در روز ملی خلیج فارس اوج اقتدار

زنگنه گفت: در روز ملی خلیج فارس ایران با برداشت حداکثری از میدان گازی⁧ پارس جنوبی⁩ در اوج اقتدار است.

به گزارش” آوای صنعت ”، زنگنه وزیر نفت به مناسبت روز ملی خلیج فارس توییت کرد:  در روز ملی خلیج فارس با افتخار اعلام می کنم که ایران عزیز با برداشت حداکثری از میدان گازی ⁧ پارس جنوبی⁩ در اوج اقتدار در خلیج فارس است. ‏خلیج فارس برای هر ایرانی، تاریخ و هویت ملی و برای همسایگانش، حریم و خانه امن است.