برآورد ها از بازار زغال سنگ

درحالی که انتظار می رود، تولید زغال سنگ حرارتی با نرخ رشد ٢ درصد به ٧۵۴٩.۶ میلیون تن برسد، پیش بینی می شود که زغال سنگ متالوژی قوی تر ۴.٢ درصدی در سال را تجربه کند و در سال ٢٠٢۵ به ١٢١۶.٩ میلیون تن برسد.

به گزارش آوای صنعت ، طبق برآوردها، تولید جهانی زغال سنگ در سال ٢٠٢٠ به دلیل محدودیت های کوید ١٩، ٢ درصد کاهش یافته است. (کاهش ٢٣.۶ درصد در ایالات متحده، ١٣.١ درصد در اندونزی، ٨.١ درصد در روسیه و ۵.۵ درصد در استرالیا /افزایش ۴ درصدی در چین و ٠.٧ درصدی در هند).

علاوه بر این، در طول سال گذشته، تقاضای جهانی زغال سنگ حرارتی ٣.۵ درصد و تقاضای زغال سنگ متالوژی (زغال سنگ کک، منبع اصلی کربن مورداستفاده در فولادسازی) جهان ۵.٩ درصد کاهش یافته اند. بااین حال Global DATA اعلام کرده، تولید جهانی زغال سنگ در سال ٢٠٢١، با ٣.۵ درصد افزایش به ٨ میلیارد تن می رسد.

پیش بینی می شود تولید جهانی زغال سنگ با نرخ رشد سالانه ٢.٣ درصد بین سال های ٢٠٢١ و ٢٠٢۵، به ٨.٨ میلیارد تن در سال ٢٠٢۵ برسد.

درحالی که انتظار می رود، تولید زغال سنگ حرارتی با نرخ رشد ٢ درصد به ٧۵۴٩.۶ میلیون تن برسد، پیش بینی می شود که زغال سنگ متالوژی قوی تر ۴.٢ درصدی در سال را تجربه کند و در سال ٢٠٢۵ به ١٢١۶.٩ میلیون تن برسد. وینث باجاج (دستیار مدیر پروژه Global Data)، اظهار داشت: هند بیشترین کمک را به این رشد خواهد کرد.

پیش بینی می شود، تولید زغال سنگ هند از ٧٧٧.٧ میلیون تن در سال ٢٠٢٠ به ١.٢ میلیارد تن در سال ٢٠٢۵ برسد. بعد از هند بیشترین نقش را چین، اندونزی، استرالیا و آفریقای جنوبی با مجموع تولید ۵ میلیارد تن در سال ٢٠٢١، به ۵.۴٣ میلیارد تن در سال ٢٠٢۵ خواهند داشت. از دیگر کشور هایی که پیش بینی می شود در طی سال ٢٠٢١ برگشت داشته باشند، ایالات متحده (با رشد ٩.٣ درصدی) و روسیه (با رشد ٨.۴ درصدی) هستند. در مقابل پیش بینی می شود، تولید زغال سنگ استرالیا در سال ٢٠٢١ حدود ۴ درصد کاهش یابد.

با نگاه به آینده و پشتیبانی پروژه های تازه تأسیس از قبیل Dahaize، Xinjiang Zhundongs تولید زغال سنگ در چین در سال ٢٠٢١، ٢.۵ درصد رشد داشته باشد. علاوه بر این، هند، رشد ٠.٧ درصدی را در سال ٢٠٢٠ گزارش داد. انتظار می رود، این کشور با ٩ درصد رشد تولید، تولید زغال سنگ آن تا سال ٢٠٢١ به ٨٢٧.٨ میلیون تن برسد.