بخشودگی هزینه گازبها چگونه است؟

مدیرعامل شرکت گاز البرز گفت: هزینه گاز مشترکان با مصرف کمتر از ۲۰۰ متر مکعب در ماه رایگان است.

به گزارش” آوای صنعت ”،  حسین تقی نژاد، مدیرعامل شرکت گاز البرز گفت: با توجه به مصوبه هیئت وزیران اگر هر مشترک در ماه‌های دی، بهمن و اسفند و ۱۵ روز اول فروردین ماه، سال آینده ۲۰۰ متر مکعب و کمتر از آن مصرف گاز داشته باشد بهای گاز او رایگان خواهد بود و مالیات و عوارض گازرسانی این مشترک نیز بخشوده خواهد شد.

او افزود: انتظار می‌رود تمام مشترکان البرزی برای پیشگیری از قطعی گاز در فصل زمستان و اوایل بهار سال آینده ضمن مصرف بهینه با شرکت گاز همکاری بیشتری کنند.

تقی نژاد گفت: اگر هر مشترک ۲ درجه دمای منزل یا مکان تجاری را کاهش دهد، زمستان را با کمترین مشکل قطعی گاز پشت سر خواهیم گذاشت.

او با بیان این که حدود ۳۰ درصد مشترکان البرز در دهک‌های یک، دو و سه هستند و میزان مصرف گاز آن‌ها کمتر از ۲۰۰ متر مکعب است، افزود: این تعداد شامل بخشودگی هزینه گازبها می شوند.