با گاز فلرها می توان 4 برابر نیروگاه هسته ای بوشهر برق تولید کرد‌

روزانه حدود 30 میلیون متر مکعب گاز در فلرها می سوزد و هدر می رود و آلودگی ناشی از آن بیماری جسمی و روحی را ارزانی مردم این مناطق می کند.

به گزارش” آوای صنعت ”،  برای تولید هزار مگاوات برق(معادل ظرفیت نیروگاه هسته ای بوشهر) نیاز به 7.3میلیون مترمکعب گاز در روز است یعنی با گاز فلرها می توان 4 برابر نیروگاه هسته ای بوشهر برق تولید کرد.

از طرف دیگر قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت  برق در نیروگاه هسته ای بوشهر 200 تومان و در نیروگاه های سیکل ترکیبی با خوراک گاز 80 تومان است. به این ترتیب نیروگاه هسته‌ای بوشهر از نظر اقتصادی هرگز نمی تواند با نیروگاه‌های سیکل ترکیبی رقابت کند مگر اینکه دولت سالانه حدود 600 میلیارد تومان یارانه به آن پرداخت کند.

از طرف دیگر افزایش قیمت گاز بالاتر از 5 تا 10 سنت هم هیچ منطقی ندارد و بخش خصوصی در ساخت نیروگاه جدید سرمایه گذاری نخواهد نمود نیروگاه های موجود نیز قرارداد 20 ساله برای نرخ خوراک دارند. اگر گاز نیروگاه ها گران شود خوب محبورند قیمت فروش برق به مردم را چند برابر کنند که امکان پذیر نخواهد بود.