با پایدار شدن شرایط آب و هوایی قیمت سیمان به روال سابق برمی گردد

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان قزوین گفت: نوسانات قیمت سیمان، با توجه به کاهش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی سیمان است، در فصول سرد سال، با افزایش مصرف گاز طبیعی محدودیتی در فعالیت واحدهای تولیدی سیمان ایجاد می شود، با پایدار شدن شرایط آب و هوایی شرایط تا پایان سال به روال سابق برمی گردد.

به گزارش” آوای صنعت ”، مجید برزگر، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان قزوین با بیان این که، میزان نیاز استان به سیمان برای مصارف صنایع سیمان، پروژه های عمرانی و هم چنین نیازهای مردمی ماهانه حدود ۴۵هزار تن است، اظهار کرد: با توجه به اینکه واحد تولیدی سیمان در استان نداریم، سیمان مورد نیاز از سیمان آبیک، همدان، زنجان، لوشان و تا حدودی سیمان ساوه تامین می شود.

وی ادامه داد: بیش از ۸۰درصد سیمان مورد نیاز استان از سیمان آبیک تامین می شود، سیمان آبیک زیرمجموعه استان قزوین نیست و مدیریتی نسبت به نحوه تولید و توزیع نداریم.

وی افزود: نوسانات قیمت سیمان، با توجه به کاهش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی سیمان است، هر ساله با توجه به فصول سرد سال، مصرف گاز طبیعی در بخش خانوار افزایش پیدا می کند و برای اینکه مدیریت شود، محدودیتی در فعالیت واحدهای تولیدی گازبر از جمله واحدهای تولیدی سیمان ایجاد می شود و همچنین واحدهای تولیدی برق که مصرفشان گاز طبیعی است با محدودیت روبه رو می شوند که موجب می شود تا واحدهای تولیدی سیمان از لحاظ تامین با محدودیت مواجه شوند.

برزگر با بیان این که سیمان تک نرخی است و قیمت مصوب آن ۱۹۵۰۰ تومان است گفت: اگر واحدهای صنفی بیش از این قیمت به فروش برسانند تخلف محسوب می شود، ما کمیته ویژه رصد مصالح ساختمانی و سیمان در مرکز فوریت های رسیدگی به شکایات و کنترل بازار اتاق اصناف تشکیل داده ایم و هفته اخیر بیش از ۴۵ مورد بازرسی از واحدهای توزیع مصالح ساختمانی داشته ایم.

وی افزود: برخی از واحدها بیش از قیمت مصوب مصالح و سیمان عرضه می کردند و یا در عرضه کالا اختفا داشتند، که به تعزیرات حکومتی جهت صدور رای معرفی شدند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان قزوین با بیان اینکه شرایط آب و هوایی در حال پایدار شدن است و دوخط از خط تولیدی سیمان آبیک که بیش از ۸۰ مصرف استان را تامین می کند، در حال تعمیرات است، عنوان کرد: تا پایان سال که تعمیرات به پایان برسد مشکل تامین سیمان تا حدودی حل می شود.

وی افزود: این هفته نسبت به هفته های قبل التهاب سیمان کمتر بود چون با رایزنی هایی که از استان های هم جوار کردیم و با توجه به رصد سیمان در تنظیم بازار تا حدودی مصرف استان را تامین کردیم و شرایط تا پایان سال به روال سابق برمی گردد.