مهندس بنی هاشمی:
با رفع موانع توليد به زودی ٤٥٠ نفر در استان گيلان شاغل می شوند

درپي جلسه مديرعامل و رئيس هئيت مديره خانه صنعتكاران ايران با استاندار گيلان شرايط سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين استان بررسي شد و شرايط سرمايه گذاري براي صنعتكاران در استان گيلان تسهيل مي شود.

به گزارش” آوای صنعت ”، در اين جلسه ضمن بيان فرصت ها و ظرفيت هاي استان گيلان براي ايجاد زنجيره توليد، شرايط ورود بيشتر و قوي تر بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري به استان نيز مورد بررسي قرار گرفت.