بازگشت ۴١ معدن غیرفعال فارس به مدار تولید

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: یکی از اقدامات اساسی این سازمان در راستای تحقق شعار سال، احیای واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی بوده است و با استفاده از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، هزار و 255 واحد صنعتی را مورد پایش قرار دادیم.

به گزارش” آوای صنعت ”، حمیدرضا ایزدی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان این مطلب افزود: هزار و ٢۵۵ واحد صنعتی در فارس پایش و مشکلات این واحدها احصاء و اقداماتی برای رفع این موانع انجام شده است تا زمینه برای ثبات در شرایط این واحدهای تولیدی فراهم شود.

رئیس سازمان صمت فارس با بیان اینکه بهره برداری از طرح های اقتصادی بزرگ زمینه رشد اشتغال در فارس را فراهم کرده است، گفت: ٢٢١ بنگاه اقتصادی به چرخه اشتغال زایی بازگشته و ۲ هزار و ۵٣۴ شغل نیز احیا شده است.

ایزدی با اشاره به توسعه واحدهای صنعتی ادامه داد: تکمیل واحدهای نیمه تمام در اولویت کاری این سازمان بود و در سال جاری ۲۲۱ واحد با اشتغال ۲ هزار و ۵۳۴ نفر را احیاء کنیم و از وضعیت تعطیل به وضعیت فعال ببریم که در این راستا ۱۶۶ در شهرک و ۱۵۵ واحد خارج از شهرک قرار داشتند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: ۴١ معدن غیرفعال استان فارس به چرخه تولید مواد معدنی بازگشته است.

ایزدی گفت: سازمان صمت فارس امسال ملکف شده بود که ۴۹ واحد معدنی را به چرخه تولید بازگرداند که تاکنون ۴۱ واحد احیا شده است.

به گفته او، در حوزه معدن بیش از دو هزار محدوده بلوکه شده معدنی در فارس آزادسازی شده و بیش از ۴١ معدن در استان فعال شده و تا پایان امسال هم تکلیف قانونی فارس که آزادسازی ۴٩ معدن است، اجرایی خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس یادآور شد که ١٩ بهره بردار نیز صاحب امتیاز معدنی شده اند.

ایزدی بیان کرد: در بخش معدن همچنین ۷۰ درخواست صدور اکتشاف را در کارگروه تعامل بررسی که از این تعداد ۳۵ فقره تعیین تکلیف و مجوز برای آنها صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس خاطرنشان کرد: از ابتدای مهر ماه تا کنون ۳۵ فقره پروانه فعالیت واحدهای معدنی صادر و ۱۰۰ اخطار به معادن غیرفعال داده شده است.