بازپرداخت بدهی‌های وزارت نفت با انتشار اوراق مالی اسلامی

در لایحه بودجه سال آینده بازپرداخت بدهی‌های وزارت نفت با انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده است.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  در بند «ی» وزارت نفت اجازه دارد از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط تا سقف معادل ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کند.

این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی – ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت سررسید شده پیمانکاران قردادهای بیع‌متقابل طرح‌های بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکت‌های مذکور موظف هستند اصل و سود اوراق منتشر شه را حداکثر تا ۵ سال از محل منابع داخلی خود تسویه کند.

اوراق فروش نرفته این بند با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران / طلبکاران طرح‌ها است.

منبع:سازمان برنامه و بودجه کشور