با همت متخصّصان شرکت ملی حفاری
بازسازی و ایمن سازی بخش های فلزی دستگاه حفاری 81 فتح

رئیس اداره سازندگی مدیریت عملیات حفاری خشکی _ یک شرکت ملی حفاری ایران گفت: با تلاش و همت متخصصان این واحد، بخش های فلزی سازه دستگاه حفاری 81 فتح در مراحل پایانی بازسازی و ایمن سازی قرار دارد.

به گزارش ” آوای صنعت ”،   محمد صادقی پور در این باره افزود: این دکل سنگین حفاری اوایل امسال بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده جهت تعمیر (اورهال) از چرخه عملیات خارج گردید.

وی آماده بکار بودن دستگاه های حفاری را در راستای شتاب بخشیدن به عملیات حفاری بسیار مهم دانست و اظهار کرد: پس از بررسی های فنی و تخصصی از شهریورماه گذشته بازسازی قطعات  دکل پیش گفته به این واحد واگذار و وارد فاز اجرایی شد .

صادقی پور گفت: بازسازی و نوسازی این دستگاه شامل  سکو، اتاقک حفار، سازه، تاج ، قاب ها و پاشنه های دکل می شود که انجام آن براساس برآوردها، بیش از 240 هزار دلار صرفه جویی خواهد داشت.

رئیس اداره سازندگی مدیریت عملیات حفاری خشکی _ یک شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اینکه در این واحد 15 نفر متخصص مشغول بکار می باشند، افزود: در زمان حاضر تعمیر قسمت های زیرین سازه دستگاه (Sub Base)در مرحله اجرا و 80 درصد کار تحقق یافته است.

وی یادآور شد: بازسازی کامل این دستگاه حفاری طبق جدول پیش بینی شده تا پایان دی ماه جاری به اتمام می رسد و با مشخص شدن موقعیت، فعالیت  عملیاتی خود را آغاز می کند.

دستگاه حفاری 81 فتح  خرداد ماه سال 1383 به ناوگان شرکت ملی حفاری ایران پیوست و تاکنون حفاری و تکمیل  45 حلقه چاه های نفت و گاز به متراژ افزون بر 135 هزار متر را در کارنامه خود دارد.

منبع:شرکت ملی حفاری