بازدید وزیر نیرو از پروژه آبرسانی بن به بروجن

وزیر نیرو صبح امروز در جریان سفر به استان چهارمحال و بختیاری از پروژه آبرسانی بن- بروجن و سد باباحیدر بازدید کرد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، سال 1391 آغاز و شامل 13 کانون شهری و 11 مجموعه روستاهای اطراف است. اجرای 93 کیلومتر از خط اصلی و تملک مسیر خط و اجرای ایستگاه‌های شماره دو و سه، اجرای تصفیه‌خانه و اجرای شبکه انتقال برق تاکنون انجام شده که در مجموع تاکنون بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

این گزارش حاکی است، این طرح دارای یک تصفیه‌خانه و سه ایستگاه پمپاژ و خط اصلی به طول 116 کیلومتر است که با تخصیص 41 میلیون متر مکعب آب در سال آب شرب حدود نیمی از جمعیت استان را تامین می‌کند.

سد مخزنی باباحیدر (غدیر) در مجاورت باباحیدر شهرستان فارسان با هدف اصلی مهار آب‌های سطحی و سیلابی رودخانه سراب باباحیدر و بهره‌گیری از آن برای تامین آب شرب و صنعتی شهرستان فارسان به میزان 10.5میلیون متر مکعب و توسعه و بهبود کشاورزی اراضی محدوده طرح به میزان 5 میلیون متر مکعب احداث شده است و در حال حاضر پیشرفت فیزیکی طرح به بیش از 72 درصد رسیده است.

 پروژه آبرسانی به فارسان با هدف تامین 441 لیتر در ثانیه آب برای شهرهای فارسان، باباحیدر، جونقان و روستاهای اطراف تاکنون بیش از 11 درصد پیشرفت داشته است.

منبع:وزارت نیرو