بازدید مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس از دستاوردهای توربین ماشین خاورمیانه

مدير عامل هلدينگ خليج فارس آقای مهندس ربيعي در نمايشگاه پتروشيمی كيش و در غرفه گروه توربين ماشين خاورميانه حضور داشتند.

به گزارش اختصاصی” آوای صنعت ”،  آقاي مهندس ربيعي مديرعامل هلدينگ خليج فارس از پروژه ساخت روتور توربين گاز ٧٦ مگاوات مربوط به شركت آب نيرو پتروشيمي بندر امام از زيرمجموعه هاي هلدينگ خليج فارس بازديد نمودند.

روتور ساخته شده بزرگترين روتور موجود در مجموعه هلدينگ خليج فارس براي اولين بار توسط شركت دانش بنيان ايران بومی سازي شده است و با به نتيجه رسيدن اين پروژه كشور ايران به تكنولوژي روتورهاي توربين هاي گازي به روش جوش در دنيا دست يافته است و ميتواند زمينه ساز بومي سازي مجموعه هاي مشابه در صنايع نيروگاهي باشد.