بازدید دکترامرایی ازخطوط تولید فولاد سنگان

همزمان با پایان شات دان برنامه ریزی شده و آغاز تولید در کارخانه گندله سازی، مدیر عامل فولاد سنگان طی بازدید از خطوط تولید، از نزدیک با پرسنل تولید این شرکت گفت وگو کرد.

به گزارش” آوای صنعت ”، شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان دارای دو کارخانه تولید گندله و کنسانتره، هرکدام به ظرفیت تولید 5 میلیون تن در سال می باشد.