بازدید استاندار کرمان از مجتمع احیاء مستقیم و فولاد سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

صبح امروز استاندار کرمان و هیات همراه، در جریان سفر به شهرستان بردسير و بازدید از مجتمع ها و پروژه های مختلف صنعتی ؛ ازمجتمع احياء مستقيم و فولاد سازي شركت فولاد سيرجان ايرانيان ( از شركت هاي هلدينگ ميدكو)  بازدید و با مدیرعامل و مسئولین شرکت دیدار و گفتگو کرد و عملکرد کلیه فرآیند های خط تولید توسط مدیر مجتمع توضیح داده شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، دكتر زینی‌وند استاندار کرمان در بازدید ازمجتمع فولاد سازی بردسير گفت: شرکت فولاد سيرجان ايرانيان از شركت هاي موفق صنعتي استان كرمان است  و برنامه مدونی برای جهش تولید در پیش گرفته که باعث رشد اقتصادی استان كرمان و شهرستان بردسير  شده است .

منبع:شرکت فولاد سيرجان ايرانيان