بازداشت سرپرست حمل و نقل شهرداری بوشهر

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری بوشهر، سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری دستگیر شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، حسن‌پور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر از دستگیری سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بوشهر خبر داد.
او بیان کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری بوشهر، سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بوشهر به موجب دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب دستگیر شد و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره کل اطلاعات استان قرار گرفت.
 

پیش از این با دستور دادستانی بوشهر ۱۳ نفر از کارکنان شهرداری و چهار نفر از اعضای شورای شهر بوشهر به اتهام تخلف‌های مالی دستگیر شده بودند.

منبع: باشگاه خبرنگاران