برای نخستین‌بار محقق شد:
ایمن‌سازی و تعمیر تاج چاه به روش پکر/ پلاگ

ایمن‌سازی و تعمیر تاج یک حلقه چاه نفتی با استفاده از روش پکر/ پلاگ قابل بازیافت ساخت داخل، برای نخستین‌بار از سوی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب انجام شد.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  صادق فتح‌الهی، مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: استفاده از روش پکر/ پلاگ قابل بازیافت ساخت داخل که اقدامی ابتکاری از سوی شرکت نفت‌خیز جنوب است، از تعمیر چاه با دکل و هرزروی سیال درون سازند و نهایتا تحمیل زمان و هزینه‌های اضافی به شرکت جلوگیری می‌کند.

وی افزود: در این عملیات، افزون بر صرفه‌جویی ۱۰ میلیارد تومانی در هزینه تعمیر چاه، زمان تعمیر و راه‌اندازی چاه از ۶ ماه به ۱۰ روز کاهش خواهد یافت.

مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب درباره عملیات پکر/ پلاگ قابل بازیافت ساخت داخل توضیح داد: چاه اهواز – ۲۶۹ به دلیل نشت داخلی شیرآلات سرچاهی در برنامه تعمیر قرار گرفت که کارشناسان مربوطه با هدف کاهش زمان و هزینه‌های تعمیر چاه با دکل، استفاده از تجهیزات و قطعات جدید برای نصب روی تاج چاه را در دستور کار قرار دادند.

فتح‌الهی گفت: پس از ساخت و تامین تجهیزات، قطعات و اتصالات تکمیلی مورد نیاز، تغییرات و اصلاحاتی در توپک قابل بازیافت موجود انجام و برای نخستین‌بار در مناطق نفت‌خیز جنوب توپک قابل بازیافت به عنوان توپک/ پلاگ موقت برای ایمن‌سازی و تعمیر تاج چاه استفاده شد و چاه با دبی هزار و ۴۰۰ بشکه در روز دوباره در مدار تولید قرار گرفت.

مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اظهار کرد: طراحی و ساخت ابزار درون‌چاهی توپک قابل نصب/ برداشت با همکاری و نظارت مستمر کارشناسان اداره مهندسی بهره‌برداری ستاد و از سوی دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان طرح پژوهشی «طراحی و ساخت ابزار درون‌چاهی توپک قابل نصب/ برداشت» انجام و اجرا شد.

فتح‌الهی با بیان اینکه از این روش می‌توان برای تعمیر تاج چاه و شیرآلات چاه‌های مشابه نیز استفاده کرد، گفت: ابزارهای درون‌چاهی توپک قابل نصب/ برداشت ساخت داخل تاکنون در ۶ عملیات اسیدکاری انتخابی در چاه‌های میدان‌های اهواز، مارون و آغاجاری استفاده شده و افزایش دبی ۳ هزار بشکه در روز را داشته است.

منبع:شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب